♡ Love & Joy ♡

Cadeaubonvoorwaarden


Volgende cadeaubonvoorwaarden zijn van toepassing op door Ulla Store uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Ulla Store cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ulla Store uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen), hierna gezamenlijk "cadeaubonnen".

Ulla Store cadeaubonnen kunnen uitsluitend worden gebruikt voor aankopen in de Ulla Store.

Het is niet toegestaan de cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor andere commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit is een nummercode en/of overeenstemmende barcode. Iedere cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.

Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Ulla Store te worden verstrekt. Ulla Store behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Ulla Store aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te vragen.

De aard, waarde en vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de cadeaubon of in de e-mail waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaubon is geldig tot aan de vervaldatum die op de cadeaubon is vermeld. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

Per aankoop in de Ulla Store kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen gebruiken.

Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld, noch geheel noch gedeeltelijk.

Van alle cadeaubonnen - zowel gebruikte als ongebruikte - beschikt Ulla Store steeds over alle informatie m.b.t. verkoopdatum, vervaldatum, initiële waarde, restwaarde, code, verrichte aankopen en alle andere informatie nodig voor het beheer van de cadeaubon.

Indien het totaalbedrag van een aankoop hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen) dan dient het verschil betaald te worden met een andere betaalmethode (cash of electronisch).

Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

Bovenstaande cadeaubonvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor een aankoop te raadplegen. Blijf je na het ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

Ingeval van vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het gebruik, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met ons. U vindt onze contactgegevens op onze website.© ulla store | All rights reserved | Privacy policy | Voorwaarden